Make your own free website on Tripod.com


Relative Index(of Swami Desika)


Load Divya Desams
108 Vaishnava Divya Desams

Note: To view below picture in a larger size and to know the details of each 'divya desam', please click on the below pictures.

ThiruKatkarai
THiruMoozhikalam
ThiruPuliyur
ThiruSengundrur
ThiruNaavaai
ThiruVallavaazh
ThiruVanvandur
ThiruVattaru
ThiruVitthuvakkoadu
ThiruKaditthanam
ThiruVaranvilai
ThiruVaheendrapuram


<< Prev Next >>