Make your own free website on Tripod.com

Relative Index


Sri:
Srimathe ramanujaya namah:
Srimathe nigamantha maha desikaya namah:


Srimukam from Srirangam Poundareekapuram Andavan AsharamamSrimad Poundareekapuram Andavan

Note: Below is the Srimukam given to our padhuka sahasram page from Srimad Poundareekapuram jeer.