Make your own free website on Tripod.com


Relative Index(to Padhuka Sahasram)
Sri:
Srimathe ramanujaya namah:
Srimathe nigamantha maha desikaya namah:


Sri Ranganatha Padhuka Sahasram
Slokam-949 (Yantra Slokam)