Make your own free website on Tripod.com

Swami Desika's Tamil Prabhandhams(to Swamy Desika's works)

Goto

sri:
sriman^n^igamaandha maHaadhEsikaaya nama:
seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.


sriman^n^igamaandha maHaadhEsikan aruLiccheydha
sri dhEsika prabandham


seeronRu thooppul thiruvENG gadamudaiyaan
paaronRach sonna pazhamozhiyuL OronRu
thaanE amaiyaathO thaaraNiyil vaazhvaarkku
vaanERap pOmaLavum vaazhvu


2. Adhikaara Sangraham

[This prabhandam is transliterated by Sri Parathasarathy Dileepan and Sri Sampath Rengarajan and reproduced here with the permission from Sri Ahobila Muth USA.]

2.1:


poykaimunipoothatthaar pEyaazhvaar thaN
porun^alvarunkurukEsan vittusiththan
thuyyakulasEkaran nampaaNan^aathan
thoNdaradippodimazhisaivantha sOthi
vaiyamellaam maRaiviLanka vaaLvElEnthum
mankaiyarkOnenRivar_kaL makizhnthu paadum
seyya thamizh maalaikaL naam theLiya vOthith
theLiyaatha maRai nilankaL theLikinROmE.

2.2:


inbaththiliRaincuthalilisaiyumpERRil
ikazhaatha palluRaviliraakamaaRRil
thanpaRRilvinaivilakkilthakavOkkaththil
thaththuvaththaiyuNarththuthalilthanmaiyaakil
anbarkkEyavatharikkumaayanniRka
arumaRaikaL thamizh seythaan thaaLEkoNdu
thunbaRRa mathurakavithOnRakkaattum
tholvazhiyEn^alvazhikaL thuNivaar_katkE.

2.3:


ennuyir_thanthaLiththavaraich saraNampukku
yaanadaivE avar_gurukkaLNiraivaNangip
pinnaraLaaRperumpoothoorvantha vaLLal
periyan^ambi aaLavanthaar maNakkkaaln^ambi
nanneRiyai yavarkkuuraiththa uyyakkoNdaar
naathamuni satakOpansEnain^aathan
innamuthaththirumakaLenRivarai munnittu
emperumaan thiruvadikaLadaikinREnE.

2.4:


aaraNan^oolvazhich sevvai azhiththidumaithukarkku, Or
vaaraNamaay avarvaathakkathalikaL maayththapiraan
EraNikeerthi iraamaanusamuni innuraisEr
seeraNisinthaiyinOm sinthiyOminiththeevinaiyE.

2.5:


neeLavanthu inRuvithivakaiyaaln^inaivonRiyanaam
meeLa vanthu innumvinaiyudam ponRivizhunthuzhalaathu
aaLavanthaarena venRaruL thanthu viLankiya seer
aaLavanthaaradiyOm padiyOmini alvazhakkE.

2.6:


kaaLam valampuriyanna naRkaathaladiyavarkkuth
thaaLam vazhankith thamizhmaRai innisai thantha vaLLal
mooLunthavan^eRi mootiya naathamunikazhalE
naaLunthozhuthozhuvOm namakkaarn^ikarn^aanilaththE.

2.7:


aaLumadaik kalamenRemai ampuyaththaaLkaNavan
thaaLinisErnthu emakkumavaithantha thakavudaiyaar
mooLumirutkaLviLamuyanRu OthiyamoonRinuLLum
naaLumukakkavinkE namakkOr vithivaaykkinRathE.

2.8:


thiruvudan vantha sezhumanipOl thirumaalithayam
maruvidamenna malaradisoodumvagaiperun^aam
karuvudan vanthakaduvinaiyaaRRil vizhunthozhukaathu
aruvudan ainthaRivaar aruLseyya amainthanarE.

2.9:


amai yaavivaiyenumaasaiyinaal aRumoonRu ulakiR
sumaiyaana kalvikaL soozhavanthaalum thogai ivai enRu
imaiyaa vimaiyavarEththiya ettiraNdeNNiya nam
samayaasiriyar sathirkkunthaninilai thanthanarE.

2.10:


nilaithantha thaarakanaay niyamikkumiRaivanumaay
ilathonRanaavakai ellaanthanathenumenthaiyumaayth
thulaiyonRilaiyenanNinRa thuzhaaymudiyaanudampaay
vilaiyinRin^aamadiyOmenum vEthiyarmeypporuLE.

2.11:


poruLonRena ninRa poomagaL naathan, avanadi sErnthu
aruLonRumanban avankoLupaayamainthapayan
maruLonRiyavinai valvilangenRu ivaiyainthaRivaar
iRuLonRilaavakai emmananthERa viyambinarE.

2.12:


thERaviyambinar siththumasiththumiRaiyumena
vERupadum viyaNnthaththuvamoonRum, vinaiyudampiR
kooRupadungodumOkamum thaaniRaiyaanguRippum
maaRanNinaintharuLaal maRainNoolthanthavaathiyarE.

2.13:


vaathiyarmannuntharukkach cherukkin maRaikulaiyach
saathusanangaLadanga nadungath thaniththaniyE
aathiyenaavakai aaraNathEsikarsaaRRinar, nam
pOthamarunthirumaathudan ninRapuraaNanaiyE

2.14:


ninRapuraaNanadiyiNaiyEnthum nedumpayanum
ponRuthalEnNilaiyenRidap pongumpavakkadalum
nNanRithutheeyathithenRu navinRavarn^allaruLaal
venRupulankaLai veedinaivENdum perumpayanE.

2.15:


vENdumperumpayan veedenRaRinthu veethivagaiyaal
nNeeNduunguRikiyumnNiRkum nilaikaLukkERkumanbar
mooNdonRil moolavinaimaaRRuthalil mukunthanadi
pooNdanRi maRROr_pukalonRilaiyenanNinRanarE.

2.16:


nNinRanNilaikkuRa niRkunkarumamum nErmathiyaal
nanRenanNaadiyaNYaanamum nalkumutkaNNudaiyaar
onRiyapaththiyum onRumilaaviraivaarkku, aruLaal
anRupayantharumaaRum aRinthavaranthaNarE.

2.17:


anthaNaranthiyarellaiyilnNinRa anaiththulaku
nNonthavarEmuthalaaka nudangiyananniyaraay
vanthadaiyumvakai van_thakavEnthivarunthiya, nam
anthamilaathiyai anbaraRinthaRiviththanarE.

2.18:


aRiviththanaranbar aiyampaRaiyumubaayamillaath
thuRaviththuniyil thuNaiyaamparanaivarikkumvakai
uRaviththanaiyil oththaarenanNinRavumparainNaam
piRaviththuyarsekuppeerenRu irakkumpizhaiyaRavE.

2.19:


aRavEparamenRu adaikkalamvaiththanar, anRun^ammaip
peRavEkaruthip perunthakavuRRapiraanadik keezh
uRavEyivanuyir_kaakkinRa OruyiruNmaiyai, nee
maRavElena nammaRaimudisoodiyamannavarE.

2.20:


mannavarviNNavar vaanOriRaiyonRum vaan_karuththOr
annavarvELviyanaiththumudiththanar, anbudaiyaarkku
annavarantharavenRa naamaththikiriththirumaal
munnamvarunthi adaikkalangoNdanNammukkiyarE.

2.21:


mukkiyamanthirangaattiya moonRilnNilaiyudaiyaar
thakkavaiyanRith thakaathavaiyonRunthamakkisaiyaar
ikkarumangaL emakkuLavennumilakkaNaththaal
mikkavuNarththiyar mEthinimEviyaviNNavarE.

2.22:


viNNavarvENdivilakkinRimEvum adimaiyelaam
maNNulagaththil magiznthadaikinRanar, vaNthuvaraik
kaNNanadaikkalankoLLak kadaNnkaLkazhaRRiya, nam
paNNamarunthamizh vEthamaRinthapakavar_kaLE

2.23:


vEthamaRintha pakavarviyakka viLangiyaseer
nNaathan vaguththavakaipeRunNaam avaNn nalladiyaarkku
aathaaramikka adimaiyisainthu azhiyaamaRainNool
nNeethinNiRuththa nilaikulaiyaavagainNinRanamE.

2.24:


nNinRana manpudaivaanOrnNilaiyil nilamaLanthaan
nanRithutheeyathithenRu nadaththiyanNaanmaRaiyaal
inRunNamakkiravaathaliNn immathiyiNn nilavE
yanRi, adikkadi aariruL theerkka adiyuLathE.

2.25:


uLathaanavalvinaikku uLLamveruvi, ulakaLantha
vaLar_thaamariyiNai vansaraNaakavariththavar_thaam
kaLaithaanenavezhum kanmanthuRappar, thuRanthidilum
iLaithaanNilaiseka engaLpiraanaruLthEnezhumE.

2.26:


thEnaar kamalaththirumakaLnNaathaNn thikaznthuRaiyum
vaanaadukanthavar vaiyaththiruppidam, vantharumak
kaanaarimayamungangaiyum kaaviriyungadalum
nNaanaanNagaramum nadunNaaduvazhikku nadaipeRavE.

2.27:


nNannilamaamathu naRpakalaamathu, nannimiththa
mennalumaamathu yaathaanumaamangadiyavarkku
minnilaimEni vidumpayaNaththu, vilakkilathOr
nNannilaiyaamnNadunNaaduvazhikku nadaipeRavE.

2.28:


nNadaipeRa angipakaloLinNaaL uththaraayaNamaaNdu
idaivarukaaRRiravai iravinpathiminvaruNaNn
kudaiyudaivaanavar_kOn pirasaapathiyenRivaraal
idaiyidaipOkangaLeythi ezhiRpathamERuvarE.

2.29:


ERiyezhiRpatham ellaavuirkkumithamukakkum
nNaaRuthuzhaay mudinNaathanai naNNi, adimaiyinaNG
kooRukavarntha gurukkaLkuzhaangaLkuraikazhaRkeezh
maaRuthalinRi makizhnthezhumbOkaththumannuvamE.

2.30:


mannum anaiththuRavaay maruLmaaRRaruLaazhiyumaayth
thann^inaivaalanaiththum thariththOngunthaniyiRaiyaay
innamuthaththamuthaal irangunthirunNaaraNanE
manniyavansaraN maRRor_paRRinrivarippavarkkE.

2.31
varikkinRanan paranyaavaraiyenRu maRaiyathanil
virikkinRathum kuRiyonRaal vinaiyaraiyaathalin naam
uraikkinRan^anneRi OrumpadikaLilOrnthu, ulakanN
tharikkinRathaaraganaar thagavaal tharikkinRanamE.

2.32:


thakavaaltharikkinRa thannadiyaar_kaLaith than_thiRaththil
mikavaatharancheyum meyyaruLviththagan meyyuraiyin
agavaayaRinthavar aaraNan^eethin^eRikulaithal
ugavaarena, engaLthEsigaruNmaiyuraiththanarE.

2.33:


uNmaiyuraikkumaRaikaLil Ongiyavuththamanaar
vaNmaiyaLapparithaathalin vanthukazhalpaNivaar
thaNmaikidakkath tharamaLavenRaviyappilathaam
uNmaiyuraiththanar OranthaviravuyarnthanarE.

2.34:


uyarnthanan kaavalanallaarkku, urimaithuRanthuyiraay
mayarnthamaitheernthu maRROrvazhiyinRiyadaikkalamaayp
payanthavan naaraNan paathangaLsErnthu, pazhavadiyaar
nayanthakuRREvalellaam naadum nanmanuvOthinamE.

2.35:


OthumiraNdaiyisaiththu aruLaaluthavunthirumaal
paathamiraNdum saraNenappaRRi, nampangayaththaaL
naathanain^aNNi nalanthigazhn^aattiladaimaiyellaam
kOthiluNarththiyudan koLLumaaRukuRiththanamE.

2.36:


kuRippudanmEvum tharumangaLinRi, akkOvalanaar
veRiththuLavakkazhal meyyaraNenRuvirainthadainthu
piriththavinaiththiraL pin_thodaraavagai apperiyOr
maRippudaimannaruLvaasagaththaal maruLaRRanamE.

2.37:


maruLaRRathEsigar vaanukappaalinthavaiyamelaam
iruLaRRu iRaivaniNaiyadipooNduyaveNNuthalaal
therulaRRasenthozhiRselvamperugich siRanthavar_paal
aruLuRRasinthaiyinaal azhiyaaviLakkERRinarE.

2.38:


ERRimanaththezhilNYaanaviLakkai iruLanaiththum
maaRRinavarkku orukaimmaaRu maayanungaaNakillaan
pORRiyugappathum punthiyiRkoLvathum pongupugazh
saaRRivaLarppathum saRRallavOmunnam peRRathaRkE.

2.39:


munpeRRaNYaanamum mOkanthuRakkalum moonRuraiyil
thanpaRRathanmaiyum thaazhnthavarkkeeyunthanithakavum
manpaRRinNinRavagai uraikkinRamaRaiyavar_paal
sinpaRRiyenpayan seeraRivOrkkivaiseppinarE.

2.40:


seppachsevikkamuthennaththigazhum sezhunkuNaththuth
thappaRRavarukkuth thaamEyuganthutharunthagavaal
OppaRRan^aanmaRaiyuLLakkaruththil uRaiththuraiththa
muppaththiraNdivai muththamizhsErntha mozhiththiruvE.

2.41:


purudanmaNivaramaakap ponRaamoolap
pirakiruthimaRuvaaka maanthaNdaakath
theruLmaruLvaaLuRaiyaaka aangaarangaL
saarngaNYsangaaga mananthikiriyaaka
irukadikangaLeerainthuncharangaLaaka
irupootha maalai vana maalaiyaakak
karudanuRuvaa maRaiyin poruLaangaNNan
karikirimEl ninRu anaiththunkaakkinRaanE.

2.42:


aaraathavaruLamutham pothinthakOyil
ambuyaththOnayOththimannaRkaLiththakOyil
thOlaathathaniveeran thozhutha kOyil
thunaiyaana veedaNaRkkuththuNaiyaangOyil
sEraathapayanellaaNYsErkkungOyil
sezhumaRaiyin muthalezhuththuchsErnthakOyil
theeraathavinaiyanaiththuntheerkungOyil
thiruvaranga menath thigazhungOyil thaanE

2.43:


kaNNanadiyiNaiyemakkukkaattumveRpu
kaduvinaiyariruvinaiyungadiyumveRpu
thiNNamithu veedennath thigazhum veRpu
theLintha peruntheerththangaL seRintha veRpu
puNNiyaththin pugalithenap pagazhum veRpu
ponnulagiR pOga melaam puNarkkum veRpu
viNNavaru maNNavarum virumbum veRpu
vEngadaveRpena viLangum vEthaveRpE.

2.44:


uththamava marththala mamaiththa thore
zhiRRa nuthavinuyththa thagaNaiyaal
aththivarak kanmudi paththumoru
koththena vuthirththa thiRalOn
maththuRu miguththa thayir moyththaveNNaiy
vaiththa thuNumaththanidamaam
aththigiri pattharvinai thoththaRava
RukkumaNi yaththagiriyE.

2.45:


ettumaamoorththiyeN kaNan eNdika
kettiRaiyeNpirakiruthi
ettumaavaraikaLeenRa veNkuNaththOn
etteNumeNguNamathiyOrkku
ettumaamalareNsiththiyeNpatthi
ettiyOgaangameNselvam
ettumaakuNamettetteNungalai
ettirathamElathuvumettinavE.

2.46:


OndodiyaaL thirumagaLunthaanumaaki
orun^inaivaaleenRa vuyirellaamuyya
vaNduvarain^agar vaazhavasuthEvaRkkaay
mannavaRkuth thErppaaganaayn^inRa
thaNduLavamalarmaarban thaanEsonna
thaniththarumanthaanemakkaayth thannaiyenRuNG
kaNdukaLiththadi soodavilakkaayn^inRa
kaNputhaiyal viLaiyaattaik kazhikkinRaanE.

2.47:


mooNdaalumariyathalin muyalavENdaa
munnamathilaasai thanaividugaithiNmai
vENdaathu saraNan^eRi vEROr_koottu
vENdilaynaththiram pOlveLkin^iRkum
neeNdaagun^iRaimathiyOrn^eRiyiRkoodaa
ninRanimaithuNaiyaaka venRanpaatham
pooNdaal unpizhaikaLelaam poRuppanenRu
puNNiyanaar pugazhanaiththum pugazhuvOmE.

2.48:


saathanamun^aRpayanun^aanEyaavan
saathaganumenvayamaayennaippaRRum
saathanamuncaraNa neRiyanRunakkuch
saathanangaLin^n^ilaikkOridaiyinillaa
vEthanaisErvERangamithanil vENdaa
veRellaan^iRkun^ilain^aanEn^iRppan
thoothanumaan^aathanumaamennaipppaRRich
sOgantheerena vuraiththaan soozhkinRaanE.

2.49:


thanninaivil vilakkinRith thannain^aNNaar
ninaivanaiththunthaan viLaiththum vilakkun^aathan
enninaivaiyippavaththilinRu maaRRi
iNaiyadik KeezhadaikkalamenRemmaivaiththu
munninaivaal muyanRa vinaiyaalvantha
munivayarnthu muththithara munnEthOnRi
nanninai vaal naamisaiyungaalam inRO
naaLaiyO O venRun^agaiseyginRaanE

2.50:


paatukkuriya pazhaiyavar moovaraip paNdorukaal
maatukkaruL tharumaayan malinthuvaruththuthalaal
naattukiruLseka naanmaRaiyanthin^adaiviLanga
veettukkidaikazhikkE veLikkaattumam meyviLakkE.

2.51:


uRusakada mudaiyavoru kaaluRRuNarnthana
udan marutha modiyavoru pOthiRRavazhnthana
uRithadavumaLaviluralOduRRun^inRana
uRun^eRiyOr tharuman viduthoothukkukukanthana

maRan^eRiyar muRiya piruthaanaththu vanthana
malarmagaL kaivaruda malaRpOthiR sivanthana
maRupiRavi yaRumunivar maalukkisainthana
manumuRaiyil varuvathOr vimaanaththuRainthana

aRamudaiya visayanamar thEriRRigazhnthana
adaluraka padamadiya vaadikkadinthana
aRusamaya maRivariyathaanaththamarnthana
aNikurukai nagar munivarn^aavukkamainthana

veRiyudaiyathuLa vamalar veeRukkaNinthana
vizhukaRiyOr kumaranena mEvich siRanthana
viRalasurar padaiyadaiya veeyaththuranthana
vidalariya periya perumaaL menpathangaLE

2.52:


maRaiyuraikkum poruLellaa meyyanROr vaar
manniyakoor mathiyudaiyaar vaNkuNaththiR
kuraiyuRaikka ninaivillaar gurukkaL thampaaR
kOthaRRa manam peRRaar koLvaar nanmai
siRaivaLark kuNYchilamaanthar sangEthaththaal
sithaiyaatha thiN mathiyOr therintha thOraar
poRai nilaththin mikumpunithar kaattum engaL
ponRaatha nanneRiyiR puguthuvaarE.

2.53:


ithu vazhiyinna muthenRavar inbulanvERiduvaar
ithuvazhiyaamal venRaRivaar engaL thEsigarE
ithuvazhi eythuka venRu ukappaalem pizhai poRuppaar
ithu vazhiyaa maRaiyOraruLaal yaamisainthanamE .

2.54:


ettumiraNdumaRiyaatha vemmai ivaiyaRiviththu
ettavoNNaa thavidantharum engaLammaathavanaar
muttavinaiththiraNmaaLa muyanRidumanchalenRaar
kattezhil vaasagaththaal kalangaan^ilai peRRanamE.

2.55:


vaanuLamarnthavarukkum varunthavarun^ilaikaL
thaanuLanaayukakkuntharam ingun^amakkuLathE
koonuLan^enchukaLaal kuRRamenni yigazhnthidinum
thEnuLa paathamalarth thirumaalukkuth thiththikkumE.

2.56:


veLLaip parimugar_thEsigaraay virakaaladiyO
muLLaththezhuthiyathu Olaiyilittanam yaamithaRken
koLLaththuniyinum kOthenRikazhinunkoormathiyeer
eLLaththanaiyugavaathu igazhaathemmezhin mathiyE.

adivaravu : poygai, inbaththil, ennuyir, aaraNanool neeLavanthu, KaaLamvalam, aaLumadai, thiruvudan thiruvudan, purudan, aaraathavaruL, kaNNanadi, uththama ettumaa, ONdodi, mooNdaalum, saathanamum, thannilaivil thannilaivil, paattukku, uRusakadam, MaRaiyurai, ithuvazhi ettumiraNdu, vaanuL, veLLai, moolam

seeraar_thooppul thiruvEngadamudaiyaan thiruvadigaLE saraNam.

top